AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Energiingeniør med passion for solkraft

AF Energi & Miljøteknikk AS er en forretningsenhet i AF Gruppen ASA. Vår avdeling innen Fornybar Energi og tekniske entrepriser øker stadig oppdragsmengden gjennom prosjekter som f.eks. Campus Ås og Bispevika. Vår portefølje innen Fornybar Energi har en klar målsetting om å være en preferert samarbeidspartner for tekniske entrepriser både eksternt og internt i AF Gruppen. Se mer om våre prosjekter og tjenester på www.afgruppen.no/energi.

AF EMT har besluttet å aktivt tilby solenergi-løsninger i det norske markedet. Vi vil bygge på erfaring fra leverte solkraftprosjekter, og ikke minst på AF Energi & Miljøteknikks kompetanse og historikk innen energieffektivisering og energiforsyning for større bygg. Målgruppene er i første omgang nye og eksisterende næringsbygg, de vi søker prosjekter med et samlet areal av paneler på 1.000 m2 og oppover. Målet for AF EMT er å etablere oss blant topp tre i utvalgte målgrupper, og dermed skape vekst både innen solenergi direkte og i form av kryssalg med relaterte energiløsninger.

Primæroppgaver

  • Utvikle de mest konkurransedyktige leverandørrelasjoner og forsyningslinjer mellom produsentene og site for å sikre kostnadslederskap
  • Håndtere utlysninger og forespørsler, herunder velge ut hvilke vi gir tilbud på, grovprosjektere og spesifisere materiell og arbeider, og kalkulere og utforme tilbud
  • Lede detaljprosjektering og gjennomføring, med støtte på utføring fra kolleger og UL

Sekundæroppgaver

  • Oppsøke eiendomsbesittere og byggherrer i utvalgte målgrupper, basert på systematisk prioritering
  • Utvikle gode relasjoner til relevante partnere både i og utenfor AF Gruppen

Du kjennetegnes av at du trives å jobbe selvstendig, men du kan også utvise vurderingsevne mht. å involvere kolleger for forankring eller gjennomføringsstøtte. Videre er du utviklingsorientert, med engasjement for å påvirke løsninger og markedsposisjon. Du har en kommersiell ansvarsfølelse, med evne til å lete etter forenklinger og forbedringer som styrker verdiforsalget og samtidig sørge for kvalitet i design og kalkyler.

Vi ser gjerne at du har minimum to års erfaring med primæroppgavene over og helst tilleggs erfaring fra energiprosjekter innen relaterte fag som prosjektledelse/ VVS/elektro. Videre har du ingeniørutdannelse på master- eller bachelornivå med vekttall innen solenergi. God muntlig- og skriftlig fremstillingsevne i både norsk og engelsk er påkrevd for stillingen.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Fylke: Oslo
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 06.05.2018
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner: Ola Lindh
mob: +47 918 19 539

Per Just Skaret
mob: +47 922 82 553

AF Energi & Miljøteknikk er et selskap i AF Gruppen. Vår virksomhet er etablert i Oslo, og vår kundeportefølje omfatter bygg og industri over hele Norge. Vi hjelper våre kunder med effektiv energibruk, lokal energiproduksjon og oppfølging av energiløsninger gjennom overvåking, driftsoptimalisering og servicekontrakter. Vi fokuserer på tiltak som gir lønnsomhet for kundens bunnlinje, men også for miljøet. Det kaller vi Blå Miljøeffekt.