AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Prosjektleder til byggvirksomhet i vekst

AF Nybygg vokser og trenger flere erfarne ledere til vår byggvirksomhet.

Vi vil komme i kontakt med deg som har erfaring fra entreprenørbransjen, og som sitter i en prosjekt- eller anleggslederstilling i dag. Hos oss får du mulighet til å utvikle deg videre og bli del av et fremtidsrettet og nytenkende arbeidsmiljø. Føler du at du ikke kommer deg videre der du er i dag? Da er det kanskje hos oss du skal ta det neste steget i din karriere?

Vi vet at de som stiller nye spørsmål som regel finner nye svar. Derfor ønsker vi deg som ikke er redd for å leve ut nysgjerrigheten din med på laget vårt. Du har høyere teknisk utdannelse og erfaring fra å lede hele eller deler av byggeprosjekter, og du ser muligheter i bruk av ny teknologi og utstrakt bruk av BIM.

Som prosjektleder hos oss blir du ansvarlig for komplette nybyggsprosjekter over MNOK 100 for offentlige og private kunder. Din struktur og ledelse av prosjektorganisasjonen skal sørge for de gode resultatene, og du blir vår fremste kontaktperson og relasjonsbygger inn mot kunden.

AF Nybygg utvikler, prosjekterer og bygger offentlig og private næringsbygg samt boligbygg. Vår gjennomføringsmodell er tilrettelagt for å sikre kunder og samarbeidspartnere en kostnadseffektiv, sikker og kvalitetsoptimal prosjektgjennomføring. Du er derfor kommersielt anlagt, tenker sikkerhet i alle ledd og du brenner for å levere upåklagelig kvalitet.

Din personlige utvikling er avgjørende for vår videre vekst, og vi tilbyr derfor også kursing og kompetanseløft gjennom vårt eget lederutviklingsprogram og andre relevante kurs. I AF får du også konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. Våre ansatte gis også mulighet til å investere i bedriften gjennom fordelaktige aksje- og opsjonsprogram.

Fylke: Oslo
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: Snarest
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner: Geir Flåta
mob: +47 994 01 510

Sif Løvdal
mob: +47 45786585

AF Nybygg ble opprettet i 2017 som en egen forretningsenhet i AF Gruppen Norge AS med erfarne ressurser fra andre forretningsenheter i AF for å danne grunnlag for ytterligere vekst. AF Nybygg retter seg inn mot oppføring av nye komplette bygg. Prosjekt utføres innen boligbygg, offentlige bygg (skolebygg, omsorgsbygg, mv.), næringsbygg og andre typer nybygg. AF Nybygg utfører prosjekter i Stor-Oslo regionen, og primært i Oslo og Akershus. Prosjektene kjennetegnes som komplekse, tidkrevende, spennende og har en kontraktsverdi som ofte er over MNOK 100. AF Nybygg kan utfører alle typer entrepriser, herunder total-, general-, hoved- og i samspillsentrepriser. Med prosjektutførelse av AF Nybygg får man innovative løsninger der vi digitaliserer etter kundens behov. Fremtiden er her nå, og AF Nybygg har kompetansen som gjør at vi bygger morgendagens bygg i dag.