AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Prosjektleder ENØK

AF Energi & Miljøteknikk AS er en forretningsenhet i AF Gruppen ASA. Forretningsenheten har en klar målsetting om å være en preferert energipartner for våre kunder. Vår portefølje innen Energiøkonomisering øker stadig oppdragsmengden. Se mer om våre prosjekter og tjenester på www.afgruppen.no/energi.

Nå har du muligheten til å bli med å videreutvikle vårt forretningskonsept. Vi trenger flere nysgjerrige, dyktige og fremtidsrettede prosjektledere for å lede spennende tverrfaglige prosjekter med energifokus.

Arbeidsoppgaver:

  • Utforme gode energitekniske tverrfaglige løsninger
  • Salg, kalkulasjon og gjennomføring av prosjekter innenfor ENØK porteføljen
  • Planlegge og lede prosjekter, herunder kontrakt, økonomi og rapporteringsansvar

Du kjennetegnes av en drivkraft for å utvikle, motivere og inspirere dine medarbeidere og ta gruppens betydelige kompetanse til et nytt nivå. Du har i tillegg en selvstendig driv til å lykkes godt med det du foretar deg og erfaring fra å planlegge og gjennomføre større prosjekter. En forutsetning er også at du, som oss, har et kompromissløst forhold til sikkerhet og etikk.

Vi ser gjerne at du har relevant ingeniørutdannelse eller teknisk fagskole. Noen års relevant erfaring med planlegging eller gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter er en stor fordel i denne stillingen.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Fylke: Oslo
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 30.04.2018
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner: Andreas Lien Klovholt
mob: +47 476 64 476

Ola Lindh
mob: +47 918 19 539

AF Energi & Miljøteknikk er et selskap i AF Gruppen. Vår virksomhet er etablert i Oslo, og vår kundeportefølje omfatter bygg og industri over hele Norge. Vi hjelper våre kunder med effektiv energibruk, lokal energiproduksjon og oppfølging av energiløsninger gjennom overvåking, driftsoptimalisering og servicekontrakter. Vi fokuserer på tiltak som gir lønnsomhet for kundens bunnlinje, men også for miljøet. Det kaller vi Blå Miljøeffekt.