AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Økonomisjef

AF Gruppen er en ledende entreprenør og industrikonsern som jobber for å skape verdier for kunder, eiere, medarbeidere og samfunnet for øvrig.

Et av våre datterselskap søker etter en ambisiøs økonomisjef med formal kompetanse, og bred erfaring fra prosjektøkonomi, som ønsker å bli med i utviklingen av et selskap som er under en spennende restrukturering.

Som økonomisjef vil du være i en operativ stilling. Du vil få ansvar for økonomien og ha kontroll over 3 selskap i samme konsern, alle med stor vekst og utvikling. Selskapene jobber innen forretningsområdene bygg, anlegg og infrastruktur. Totalt 251 ansatte.

Vårt datterselskap er en solid entreprenørbedrift med hovedkontor i Drammen, med hele Norge som markedsområde innenfor infrastruktur og anlegg, og sentrale Østlandet som markedsområde for bygg. Deres virksomhet er prosjektbasert og de gjennomfører prosjekt for private og offentlige kunder.

Vi søker nå etter en fremoverlent og fremtidsrettet leder for økonomistyring. Vi ser etter en person med sterk motivasjon til å være med å prestere gode resultater i samarbeid med våre dyktige medarbeidere. Du kjennetegnes av å ha stor arbeidskapasitet, er nysgjerrig, ydmyk og ikke minst trives du i et hektisk arbeidsmiljø. En forutsetning er også at du, som oss, har en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk.

For å lykkes og trives i rollen, må du være kommersiell, resultat- og løsningsorientert og evne å se helhetlig på økonomiområdet. Stillingen krever høy grad av selvstendighet og at du kan drive egne prosesser. Du er dyktig på samarbeid og har evnen til å skape tillit gjennom gode relasjonsbyggende egenskaper. Videre har du en analytisk, nøyaktig og strukturert tilnærming til oppgaver og ansvarsområder. Du vil være en viktig bidragsyter på både det operative og det strategiske planet i selskapet og vil være hands-on på det meste innenfor økonomiområdet. Engelsk og norsk som arbeidsspråk.

Økonomisjef inngår i ledergruppen i vårt datterselskap.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer hos en solid entreprenør. Stillingene byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. Du vil også få anledning til å ha eierandeler i AF Gruppen i form av et aksje- og opsjonsprogram.

For ytterligere informasjon informasjon om stillingen kontakt Emil Eiternes på telefon +47 91 72 19 19 eller Sif Løvdal (HR-sjef Rekruttering) på telefon +47 45 78 65 85.

Fylke: Buskerud
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 03.04.2018
Arbeidssted: Drammen
Kontaktpersoner: Katrine Eiternes
mob: +47 97 97 63 00

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".