AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Data Scientist

Teknologiutvikling spiller en sentral rolle i nesten alt vi gjør, både privat og profesjonelt. Mulighetene er mange og nesten ubegrensede. AF Gruppen har derfor som målsetning å være den ledende aktøren innen bransjen på innovasjon, og det miljøet i Europa som har best kompetanse på utviklingen innen vår bransje. Vi har markert vår satsing gjennom etableringen av en egen avdeling for innovasjon og digitalisering. Denne avdelingen skal drive frem nye muligheter samt bidra til å maksimere gevinsten ved teknologiutvikling i AF. Som ledd i denne satsingen har vi identifisert et stort potensiale i bedre utnyttelse av data til å skape innsikt og bedre operasjonell beslutningsstøtte. Vi ser derfor behovet for å styrke vårt nyetablerte team med en Data Scientist.

Muligheten

I samarbeid med engasjerte og kunnskapsrike kollegaer vil du få ansvaret for å etablere Analytics som et eget kompetanseområde i AF Gruppen. Du vil løse helt konkrete problemstillinger med utgangspunkt i de teknologiene og plattformene du mener er hensiktsmessig, samtidig som du vil sette en mer langsiktig retning for bruk av maskinlæring (ML) og andre spennende teknikker for å skape datadrevet innsikt i AF Gruppen.

Vi ser etter deg med

  • mastergrad innen teknologi, økonomi, matematikk eller statistikk med sterke akademiske resultater
  • erfaring med verktøy, rammeverk og metoder for strukturering, behandling, analyse og presentasjon av data (SQL, R, python, MATLAB, Spark, Azure ML, Tableau og tilsvarende)
  • sterk interesse for teknologi

Den rette kandidaten

  • er strukturert og har sterke analytiske evner
  • er proaktiv og fremoverlent
  • har gode kommunikasjonsegenskaper
  • har sterk problemløsningsevne


Du vil bli en del av et sentralt satsingsområde i AF Gruppen med store ambisjoner. Vi tilbyr faglige utfordringer i et fremoverlent, smidig og engasjerende miljø med stor påvirkningskraft. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram. Mer informasjon om AF Gruppen og hva vi tilbyr finner du lenger ned på siden.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte Jørgen Skovly per e-post på jorgen.skovly@afgruppen.no.

Fylke: Oslo
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 15.03.2018
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner: Jørgen Skovly
mob: +47 934 90 047

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".