AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

HMS/KS sjef

AF Offshore AeronMollier (AFOAM) er et selskap i AF Gruppen ASA som er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern. AFOAM er totalleverandør av HVAC systemer til marine, offshore og landbasert industri worldwide og er ledende innen sitt fagfelt. Vi har i dag 90 høyt kompetente medarbeidere innen HVAC, kjøling, elektro, automasjon og rør fordelt på kontorer i Flekkefjord, Stavanger og Shanghai. AF Offshore AeronMollier er sertifisert i henhold til ISO9001:2015.

Da vår HMS/KS Sjef skal gå over i annen stilling i konsernet søker vi nå hennes etterfølger

I AF jobber vi aktivt og strategisk med HMS-arbeid i alle ledd. Som HMS/KS sjef har du operativt ansvar for disse fagområdene i enheten. Du vil få en spennende, utfordrende og svært sentral lederrolle i enheten.

Arbeidsoppgaver

Som KS-/HMS-leder vil du ha ansvar for å følge opp kvalitets- og HMS-arbeidet i planlegging og utførelse av våre oppdrag. Du vil være involvert i planlegging og arbeidsforberedelser, blant annet med planlegging av operasjoner og risikovurderinger. Videre vil du delta aktivt i det løpende KS- og HMS-arbeidet, med deltakelse på vernerunder, og oppfølging av kvalitetsarbeidet, HMS-hendelser og forbedringsforslag. Du får ansvar for å sikre etterlevelse av vårt ledelsessystem, herunder direkte bistand til våre prosjekter og gjennomføring av prosjektrevisjoner. Videre vil du delta i nettverksorganisasjonen for HMS og kvalitet i konsernet og ha ansvar for vedlikehold av våre sertifiseringer.

Kvalifikasjoner

Kandidatene vi leter etter har utdanning på minimum bachelornivå innen fagfelt som naturvitenskap, samfunnssikkerhet, yrkeshygiene eller ingeniørfag. Du bør ha noen års relevant arbeidserfaring, og helst solid erfaring fra prosjektrettet industrivirksomhet. Det er en fordel med kjennskap til ISO 9001 og ISO 14001, samt kunnskap om Synergi, ProductXchange eller liknende verktøy, men ikke et krav. Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk.

Arbeidssted vil i utgangspunktet være Stavanger. Noe reisevirksomhet til øvrige avdelinger må påregnes.

Fylke: Rogaland
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 20.02.2018
Tiltredelse: Etter avtale
Arbeidssted: Stavanger
Kontaktpersoner: Heidi Nag Flikka
mob: +47 992 16 769

AF Offshore AeronMollier er et selskap i AF Gruppen ASA. AF Offshore AeronMollier er en teknisk totalentreprenør innen ventilasjon, varme & kulde, rør, elektro og automasjon til marine, offshore og landbasert virksomhet. Vi har i dag i overkant av 100 høyt kompetente medarbeidere fordelt på våre kontorer i Flekkefjord, Stavanger, Bergen og Shanghai.