AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

AF Bygg Oslo søker

Prosjekteringsleder

AF Bygg Oslo er en stor aktør innenfor boligbygg, næringsbygg og offentlige bygg. Hos oss får du muligheter og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og godt miljø. Grunnet fortsatt god og stabil aktivitet i enheten ønsker vi kontakt med prosjekteringsledere. AF Bygg Oslo har et godt miljø innen prosjekteringsledelse og satser på å styrke denne ytterligere. Prosjekteringslederen vil delta ute i prosjekt og er sentral i byggeplassadministrasjonen.

Arbeidsoppgaver:

Lede prosjekteringsprosessen i totalentrepriser frem mot arbeidsgrunnlag for de enkelte fag, koordinert mot fremdrift, myndighetskrav, prosjekt- og kontraktkrav, innkjøp og beslutningsplaner. Det vil si hovedansvar for å påse at prosjektet prosjekteres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, samt kontraktens spesifikke krav til HMS, kvalitet, plan og økonomi. Prosjekteringsleder er kontrakteier for prosjekteringsgruppen.

Korrespondanse og kontakt med byggherre og rådgivergruppen er en del av oppgavene i stillingen. Prosjekteringsleder vil sammen med prosjektleder også ha ansvar for å ivareta AF Gruppens forretningsmessige interesser i prosjekteringsarbeidet.

  • delta i prosjektutviklingsfasen
  • kontrahere og administrere konsulentbistand
  • ansvarlig for koordinering av prosjekteringsgruppen
  • ansvarlig/koordinator for prosjektering opp mot kontrakt og lov- og forskriftsbestemmelser, i forhold til kostnadsprognoser og ikke minst mot beslutningsgrunnlagene

Kvalifikasjoner:

Økonomi- og forretningsmessig forståelse. 

Grunnleggende forståelse og kunnskap om plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og offentlig saksgang. Du bør ha solid faglig kompetanse innenfor ett eller flere bygningsfag. (dvs. bakgrunn fra byggebransjen innenfor f.eks. RIB, ARK, RIV, RIE etc. som rådgiver, eller innenfor de samme fagene som entreprenør)

Kunnskap om prosjekteringsprosessen og det å jobbe i/mot prosjekteringsgruppen. Må ha grunnleggende forståelse for kontraktsadministrasjon, endringshåndtering etc.

Kjennskap til BREEAM er en fordel

Erfaring som prosjekteringsleder hos entreprenør/byggherre og/eller rådgiver.

Bør ha  5 års relevant erfaring

Fylke: Akershus
Oslo
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: snarest
Arbeidssted: Oslo og Akershus
Kontaktpersoner: Sigrunn Wangen Lid, Personalsjef
mob: 995 000 43

AF Bygg Oslo har bred erfaring med utvikling, prosjektering og bygging av næringsbygg, boligbygg og offentlige bygg.
AF Bygg Oslo vektlegger ledelse, kvalitet, risikovurdering og fleksibilitet i alle nybyggprosjekter. Vår erfaring er at dette er avgjørende for å sikre et lønnsomt prosjekt for kundene og for oss. Vi er en ledende leverandør av alle type nybyggprosjekt og har vårt kjerneområde i Oslo og Akershus.