AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Prosjektleder Energisystemer

AF Energi & Miljøteknikk AS er en forretningsenhet i AF Gruppen ASA. Forretningsenheten har en klar målsetting om å være en preferert energipartner for våre kunder. Vår avdeling innen Fornybar Energi og tekniske entrepriser øker oppdragsmengden. Se mer om våre prosjekter og tjenester på www.afgruppen.no/energi

Nå har du muligheten til å bli med å videreutvikle vårt forretningskonsept. Vi trenger flere nysgjerrige, dyktige og fremtidsrettede personer til spennende stillinger innen tekniske anlegg med energifokus.

Arbeidsoppgaver:

  • Utforme gode energitekniske løsninger
  • Salg, kalkulasjon og gjennomføring av prosjekter innenfor energisystem porteføljen
  • Planlegge og lede prosjekter

Du kjennetegnes av en drivkraft for å utvikle, motivere og inspirere dine medarbeidere og ta gruppens betydelige kompetanse til et nytt nivå. Du har i tillegg en selvstendig driv til å lykkes godt med det du foretar deg og erfaring fra å planlegge større prosjekter. En forutsetning er også at du, som oss, har et kompromissløst forhold til sikkerhet og etikk.

Vi ser gjerne at du har relevant ingeniørutdannelse eller teknisk fagskole. Noen års relevant erfaring fra bygg- og anleggsprosjekter er en stor fordel i denne stillingen.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Fylke: Oslo
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 31.01.2018
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner: Bjørn Stokkevåg
mob: +47 906 91 902

Kristoffer Laskemoen
mob: +47 930 35 201

AF Energi & Miljøteknikk er et selskap i AF Gruppen. Vår virksomhet er etablert i Oslo, og vår kundeportefølje omfatter bygg og industri over hele Norge. Vi hjelper våre kunder med effektiv energibruk, lokal energiproduksjon og oppfølging av energiløsninger gjennom overvåking, driftsoptimalisering og servicekontrakter. Vi fokuserer på tiltak som gir lønnsomhet for kundens bunnlinje, men også for miljøet. Det kaller vi Blå Miljøeffekt.