AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Energiingeniør

AF Energi & Miljøteknikk AS er et selskap i AF gruppen ASA. Vi er markedsledende innenfor energieffektivisering, fornybar energi og energiservice for bygg og industri.Vi hjelper eiendomsbesittere og industri med å identifisere besparingspotensial, gjennomfører prosjekter med garanti for resultatoppnåelse og drifter deres tekniske anlegg.
Vår energisatsing handler om smartere, mer energieffektive tekniske løsninger og gir lønnsomhet for kundens bunnlinje, men også for miljøet. Det kaller vi Blå Miljøeffekt.

Vår virksomhet innenfor Energiservice er i kraftig vekst i Østlandsområdet og vi søker nå etter Energiingeniør for prosjektoppfølging.

Arbeidsoppgaver:
Ansvarlig for Energisparekontrakter (EPC) i oppfølgingsfasen (fase 3), herunder:

  • Aktiv energiovervåking
  • Salg, kalkulasjon og gjennomføring av prosjekter innenfor porteføljens EPC-kontrakter
  • Løpende optimalisering av tekniske anlegg via befaringer og fjernbetjening av SD-anlegg
  • Kursvirksomhet innenfor tekniske fag og energioppfølging
  • Kundeoppfølging

Kvalifikasjoner:
Vi ser gjerne at du har relevant ingeniørutdannelse eller teknisk fagskole. Noen års relevant erfaring er en stor fordel i denne stillingen. I AF EMT verdsetter vi en bred tverrfaglig kompetanse der du evner å se helheten i tekniske installasjoner innenfor varme, kjøling, ventilasjon og automasjon. Kombinert med dette er vi ute etter deg med lederegenskaper og gjerne med erfaring innen salg. Du har en drivkraft for å utvikle, motivere og inspirere dine medarbeidere og ta gruppens betydelige kompetanse til et nytt nivå.

Du vil være tett på kundene og jobbe målrettet og systematisk i markedet for å bidra til økte markedsandeler og lønnsom vekst.

Du kjennetegnes av å ha stor arbeidskapasitet, er nysgjerrig, kontaktskapende og ikke minst trives i et hektisk arbeidsmiljø. Det er også viktig for oss at du har en god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Stillingen vil ha utgangspunkt i arbeid fra vårt hovedkontor i Oslo, samt en del reising til våre prosjekter i Østlandsområdet.

AF Gruppen tilbyr godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingene byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

 

 

Fylke: Oslo
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: Snarest
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner: Jørgen Schjelderup Mathiesen
mob: +47 922 36 794

Mathias Ødegård
mob: +47 416 91 925

AF Energi & Miljøteknikk er et selskap i AF Gruppen. Vår virksomhet er etablert i Oslo, og vår kundeportefølje omfatter bygg og industri over hele Norge. Vi hjelper våre kunder med effektiv energibruk, lokal energiproduksjon og oppfølging av energiløsninger gjennom overvåking, driftsoptimalisering og servicekontrakter. Vi fokuserer på tiltak som gir lønnsomhet for kundens bunnlinje, men også for miljøet. Det kaller vi Blå Miljøeffekt.