AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Miljøingeniør

AF Decom søker miljøingeniør.

AF Decom drifter Norges mest moderne miljøparker og trenger deg med på laget for ytterligere vekst! Vi har høye ambisjoner om å videreutvikle dagens høyteknologiske konsept, og trenger derfor flere dyktige medarbeidere.

Som miljøingeniør i AF vil du få mye handlingsfrihet, ansvar og spennende utfordringer i en variert hverdag. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling på tvers av tradisjonelle faginndelinger. AF har konkurransedyktige og prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Som miljøingeniør i AF Decom vil du følge opp FoU-prosjekter innen bygg- og anleggsavfall og forurenset masse. Videre vil du bidra med å søke godkjenning for utslippstillatelser og utarbeide grunnlag for nye produkter. Du vil bistå leder med oppfølging av IK-systemer, utarbeide risikovurderinger og teknisk salg.

Hvem leter vi etter?

Du har utdannelse på bachelor- eller masternivå som er relevant for stillingen. Det er viktig at du har erfaring med arbeidsledelse, samt gode IKT-kunnskaper. God skriftlig fremstillingsevne og gode samarbeidsevner vektlegges.

Noe reising må påregnes.

Fylke: Oslo
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 31.01.2018
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner: Amund Lien
mob: +47 951 90 109

Thomas Henriksen
mob: +47 906 25 322

AF Decom er Norges største rivingsentreprenør. Vi tar på oss oppdrag og miljøsanering av bygninger, industrianlegg, skipsvrak og andre type installasjoner og anlegg i hele Norge. Sikker og skadefri riving med høy grad av gjenvinning av industrielle anlegg har blitt vårt spesialområde. En ny og moderne maskinpark og kvalifiserte medarbeidere gjør det mulig for AF å rydde opp fra fortiden og klargjøre for fremtiden. AF Decom er sertifisert av DNV i henhold til NS EN ISO 9001 / 14001.