AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Stikningsingeniør

AF Anlegg søker motiverte stikningsingeniører til prosjekter over hele Norge

Vi søker deg som trives i miljøer der krav til kompetanse, HMS, disiplin og ryddighet er stort. Vi trenger både nyutdannede og erfarne medarbeidere. Det er ønskelig at du har erfaring fra sprengning og masseflytting, men er ikke et krav. Du må ha stor arbeidskapasitet og trives med teamarbeid. Kjenner du deg igjen, oppfordres du til å søke.

Stikningsingeniøren bidrar i alle faser og alle deler av våre anleggsprosjekter. Første aktør på plassen med alt fra etablering av grunnlagsnett og dokumentsystemer til IT-relaterte oppgaver, siste mann ut av anlegget med sluttdokumentasjon og sluttavregning. Som stikningsingeniør er du en viktig brikke i hele prosessen fra planlegging til sluttkontroll, både på detaljnivå og for anlegget totalt sett.

Arbeidsoppgaver:

  • Grunnlagsmåling og grunnlagsberegning
  • Generell tunnel-, vei- og betongstikning
  • Masseberegning
  • Kvalitetskontroll og dokumentasjon

Utstyr og hjelpemidler:

  • Leica totalstasjon/GPS
  • Scanlaser maskinstyring
  • Gemini entreprenør
  • Bever control

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Skift / turnus / arbeidstidsordning
Søknadsfrist: 22.12.2017
Arbeidssted: Hele landet
Kontaktpersoner: Harald Juvland
mob: +47 951 20 143

Jon Bråten
mob: +47 922 24 148

AF Anlegg gjennomfører alle typer anleggsprosjekter innenfor samferdsel, infrastruktur og vannkraft, inkludert veg, bane, flyplass, tunnel, tunnelinnredning og sikring. Anleggsvirksomheten omfatter også nybygging og oppgradering av olje- og gassanlegg, samt havneanlegg.

Vi er en sentral aktør på de største prosjektene innen samferdsel, vannkraft, olje og gass som utføres i Norge.