AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Risk Manager

AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern med mange spennende og utfordrende prosjekt. For oss er risikostyring et sentralt verktøy for å vurdere lønnsomhet og se etter nye muligheter. Fagområdet har en sterk og tiltagende betydning i konsernet og vi har behov for en ny medarbeider. Vi søker etter en Risk Manager.

Arbeidsoppgaver

  • Fasilitering av kommersielle risikoanalyser i våre tilbudsprosesser og prosjekt
  • Gjennomføring av kvartalsvise risikoanalyser i forretningsenhetene sammen med konsernledelsen
  • Videreutvikling av AFs system, metodikk og verktøy for risikostyring
  • Ledelse av forbedringsprosjekt i forretningsenhetene
  • Analysering og sparring med ledelsen

Kvalifikasjoner

  • Høyere utdannelse, gjerne Mastergrad
  • Noen års relevant erfaring fra bransjen, konsulentselskap eller større industriselskap
  • God kommersiell forståelse og analytiske evner
  • Meget gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner

 

Dine personlige egenskaper vektlegges nøye, og i denne stillingen får du et utstrakt samarbeid med hele konsernets ledelse. Derfor har du gode samarbeidsegenskaper, du er analytisk og strukturert og har en sterk evne til å få gjennomslag for dine synspunkt. Du evner å se muligheter og er forretningsorientert.

Stillingen gir en mulighet til å jobbe med fagområdene risikostyring, forbedringsledelse og forretningsutvikling. Mange av AFs forbedringsprosjekt springer ut fra risikogjennomganger, og Risk Manager har gjerne en sentral rolle i disse prosjektene.

Du blir en del av AF Gruppens konsernstab og rapporterer til Direktør for risikostyring og strategi. Arbeidssted er Oslo, men noe reisevirksomhet må påregnes.

AF Gruppen tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser, gode forsikrings- og pensjonsordninger og opsjons- og aksjeprogram.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte direktør for risikostyring og strategi, Audun Tengesdal, tlf 906 76 615 eller rekrutteringsansvarlig, Sif Løvdal, tlf. 45786585.

Fylke: Oslo
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 15.12.2017
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner: Audun Tengesdal
tlf: +47 906 76 615

Sif Løvdal
mob: +47 45786585

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".