AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

IT-driftssjef

AF Gruppen er i en positiv utvikling og har store ambisjoner for fremtiden.

Med på denne reisen trenger vi en proaktiv og løsningsorientert IT-Driftssjef, med fokus på å sikre AFs IT drift og stabilitet.

Arbeidsoppgaver:

  • Lede IT-Drifts avdelingen, og tilhørende prosjekter
  • Lede eller utføre drift og vedlikehold av nettverk, servere og IT sikkerhet
  • Sørge for at det alltid er tilstrekkelig bemanning på IT-Drift og at ansatte følger interne rutiner og prosedyrer
  • 3.linje support innen ansvarsområdet

Du kjennetegnes av å ha stor arbeidskapasitet, er nysgjerrig, imøtekommende og ikke minst trives du i et hektisk arbeidsmiljø.

Har du høyere utdannelse og relevant erfaring, vil du kunne få en sentral rolle i AF Gruppen med stor kontaktflate mot prosjekter og resten av organisasjonen.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med IT Direktør Trond Mathiesen på telefon 917 52 818 eller Leder ServiceDesk Marianne Been på telefon 918 07 242.

Fylke: Oslo
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 17.12.2017
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner: Marianne Been
mob: +47 918 07 242

Trond Mathiesen
mob: +47 917 52 818

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".