AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3600 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Innkjøper

AF Anlegg søker innkjøpere

AF Anlegg er i solid vekst og med flere store nye kontrakter og har derfor behov for flere dyktig medarbeidere. Vi søker en driftig person som vil få en viktig rolle i vår innkjøpsorganisasjon.

Vi ser etter en person med ingeniør eller økonomisk høyskoleutdannelse, som har god forståelse for både tekniske og økonomiske problemstillinger som evner å se innkjøpets totale kostnadsbilde.

Arbeidsoppgaver

 • Aktiv deltagelse i tilbudsfasen, med forespørsler og tilbudsevalueringer
 • Aktiv dialog med mange leverandører i forbindelse med anbud og tekniske avklaringer
 • Ansvarlig for innkjøpsplanlegging, oppfølging og gjennomføring i dedikerte prosjekter
 • Aktiv deltagelse i forhandlinger og kontraheringer av underentreprenører/leverandører i prosjekt
 • Tilrettelegge for avrops modeller som kan gjennomføres i prosjekter
 • Leverandørutvikling med mål om å senke totale innkjøpskostnader.  

Kompetanse/personprofil

 • Teknisk og/eller økonomisk utdannelse på høyskolenivå
 • Flytende norsk og gode engelskkunnskaper; skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til datasystemer og bruk av data som arbeidsverktøy
 • Evne til å sette seg inn i tekniske beskrivelser og avklaringer med leverandører
 • Ønskelig med erfaring fra bygg og anleggsbransjen.

Som person er du analytisk, strukturert, arbeider systematisk og klarer å håndtere flere ”baller” i lufta, samtidig som du klarer å prioritere oppgaver og levere resultater iht interne tidsfrister i en hektisk hverdag.  Av natur har du en tydelig kremmer holdning og kan vise til gode oppnådde resultater. Du vil jobbe tett opp mot våre prosjekter rundt om i landet og bistå disse med innkjøpsrelaterte oppgaver. Du skal lett kunne sette deg inn i tekniske beskrivelser og kontrakts krav relatert til innkjøp av produkter og tjenester (underentrepriser). Du kjennetegnes som en utadvendt person det er lett å komme i kontakt med og kan være tydelig når det trengs.

Arbeidssted vil i starten være ved hovedkontoret i Oslo, men etterhvert må reisevirksomhet og ukependling påregnes. 

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med bonusordning og mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom egne aksjeprogram.

For ytterligere spørsmål ta kontakt med en av våre innkjøpssjefer.

Fylke: Oslo
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 08.12.2017
Tiltredelse: Snarest
Arbeidssted: Oslo/Hele landet
Kontaktpersoner: Frank Otto Johannessen
tlf: +47 22 89 11 27
mob: +47 971 99 248

Robert Nyquist
tlf: +47 22 89 13 54
mob: +47 908 70 204

AF Anlegg gjennomfører alle typer anleggsprosjekter innenfor samferdsel, infrastruktur og vannkraft, inkludert veg, bane, flyplass, tunnel, tunnelinnredning og sikring. Anleggsvirksomheten omfatter også nybygging og oppgradering av olje- og gassanlegg, samt havneanlegg.

Vi er en sentral aktør på de største prosjektene innen samferdsel, vannkraft, olje og gass som utføres i Norge.