AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Faglærte betongarbeidere

AF Gruppen Norge AS er tildelt flere entrepriser for Forsvarsbygg for videre utvikling av Ørland flystasjon. Arbeidene består i hovedsak av bygging av hangarer med tilhørende infrastruktur. Prosjektet vil ferdigstilles i løpet av 2020.

Vi søker nå etter faglærte betongarbeidere. Det er krav til at alle som jobber på prosjektet er norske statsborgere, i henhold til bestemmelser satt av Forsvarsbygg.

Du kjennetegnes av å ha stor arbeidskapasitet, er nysgjerrig og ydmyk og ikke minst trives i et hektisk arbeidsmiljø. En forutsetning er også at du har som oss, et kompromissløst forhold til sikkert HMS-arbeidet.

Du har gjerne relevant erfaring fra bransjen og vi oppfordrer betongarbeidere med lokal tilknytning til å søke.  

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Ronnie Lien, Fagsjef betong per telefon 917 15 243.

Fylke: Sør-Trøndelag
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Skift / turnus / arbeidstidsordning
Søknadsfrist: 31.03.2018
Arbeidssted: Ørlandet
Kontaktpersoner: Ronnie Lien
mob: +47 91715243

AF Anlegg gjennomfører alle typer anleggsprosjekter innenfor samferdsel, infrastruktur og vannkraft, inkludert veg, bane, flyplass, tunnel, tunnelinnredning og sikring. Anleggsvirksomheten omfatter også nybygging og oppgradering av olje- og gassanlegg, samt havneanlegg.

Vi er en sentral aktør på de største prosjektene innen samferdsel, vannkraft, olje og gass som utføres i Norge.