AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3600 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Prosjektleder og anleggsleder

AF Decom søker prosjektleder og anleggsleder til vår avdeling på Vestlandet.

For å styrke Vestlandsavdelingen i AF Decom ser vi etter to nye medarbeidere, en driftig anleggsleder og en dyktig prosjektleder. AF Decom er Europas ledende entreprenør innen riving og miljøsanering, og med bakgrunn i stor ordrereserve ser vi oss nødt til å bemanne med flere flinke medarbeidere. Arbeidsdagen i AF Decom er hektisk, og ingen dag er lik. Hos oss får du muligheter til egenutvikling, og det er alltid behov for dyktige medarbeidere. AF satser på talenter og kanskje er du en av våre fremtidige ledere?

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Du vil få et stort handlingsrom med en dertil varierende arbeidsdag. AF har konkurransedyktige og prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Anleggsleder:
Som anleggsleder vil du jobbe tett opp mot drift, og være mye ute på prosjekt. Vi er avhengige av at du har en god dialog, både med fagarbeidere og kunder. Du må mestre å lede arbeidet innenfor gitte krav til HMS, kvalitet, tid og produktivitet.

Prosjektleder:
Som prosjektleder vil du være AF Decom sitt første kommunikasjonsledd ut mot våre kunder.
Du skal drifte prosjekter blant annet gjennom å delta på befaringer, kalkulere og kvalitetssikre anbud. Du vil jobbe tett opp mot drift, og være mye ute på prosjekt. Du evner å skape tillit og engasjement, både blant kunder og medarbeidere.

Det er ønskelig at du har høyere teknisk utdannelse og erfaring fra bygg- og anleggsbransjen.

Fylke: Hordaland
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 30.11.2017
Arbeidssted: Sjøkrigsskolevegen 15, 5165 Laksevåg
Kontaktpersoner: Ellen Gunderson
mob: +47 936 15 107

AF Decom er Norges største rivingsentreprenør. Vi tar på oss oppdrag og miljøsanering av bygninger, industrianlegg, skipsvrak og andre type installasjoner og anlegg i hele Norge. Sikker og skadefri riving med høy grad av gjenvinning av industrielle anlegg har blitt vårt spesialområde. En ny og moderne maskinpark og kvalifiserte medarbeidere gjør det mulig for AF å rydde opp fra fortiden og klargjøre for fremtiden. AF Decom er sertifisert av DNV i henhold til NS EN ISO 9001 / 14001.