AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Anleggsledere

AF Nybygg søker Anleggsledere

AF Nybygg opplever sterk ordreinngang og behøver forsterkninger til vinnerlaget med flere erfarne anleggsledere.

AF Nybygg har bred kompetanse innen utvikling, prosjektering og bygging av næringsbygg (offentlige og private) og boligbygg. AF Nybygg har et ungt men erfarent kollegium med mange fremoverlente medarbeidere. AF Nybygg har et mål om å være best på riktig bruk av digitale verktøy i prosjektgjennomføringen. AF Nybygg sin gjennomføringsmodell sikrer våre kunder og samarbeidspartnere en kostnadseffektiv, sikker og kvalitetsoptimal prosjektgjennomføring.

Vi søker deg som har evnen til å tenke helhetlig, kommersielt og ivareta sikkerhet, er kvalitetsbevisst og har en god dose humor. Du må ha erfaring fra det å lede større deler av byggeprosjekt. Som anleggsleder vil du få det operative ansvaret for å lede og planlegge driften av arbeidene i prosjekter innenfor gitte krav til HMS, kvalitet, økonomi, tid og produktivitet. Du vil ha ansvar for oppfølging og koordinering av underentreprenører og leverandører, samt planlegging mot sideentreprenører.

Du vil få en viktig rolle med personalansvar for den operative driften samt å være prosjektleders stedfortreder. Du er motiverende, tydelig, systematisk og har gode formuleringsevner.

Vi søker deg med høyere teknisk utdannelse og med erfaring fra å lede større deler av byggeprosjekt.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte direktør Geir Flåta på 994 01 510 eller rekrutteringsansvarlig Sif Løvdal på 457 86 585.

Fylke: Oslo
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 01.03.2018
Arbeidssted: Oslo

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 11,8 mrd. og 3800 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".